Zatopiona wodą piwnica

Zalanie piwnicy jest katastrofą, której rozmiar zależny jest od zniszczeń wywołanych wodą. Problem jest znacznie poważniejszy niż to, co wydawać się może pozornie. Nagromadzona woda w piwnicy może przenikać poprzez popękane ściany. To prowadzi do rozwoju trujących narośli, jak choćby pleśń. Do czyszczenia trzeba używać więc intensywnych środków by złagodzić skutki powodzi. By uniknąć trwałych uszkodzeń wymaga się rychłej reakcji i podjęcia koniecznych kroków.

Istotny jest czas a z zalanej piwnicy trzeba na sam początek wypompować wodę za pomocą pomp. Trwałych szkód można uniknąć poprzez czyszczenie i suszenie tak prędko jak to jedynie możliwe. W przypadku zalania najlepszym rozwiązaniem będzie zaproszenie wykwalifikowanej i zawodowej firmy.

Wypompowanie

Niezwłoczna reakcja po zatopieniu piwnicy zapobiegnie uszkodzeniu ścian. Pompowanie zapobiegnie niszczącym skutkom działania wody. Skutki zatopienia piwnicy uwidaczniają się w postaci gnicia i korozji, która zagraża stałości budynku.

Czyszczenie

Po wypompowaniu wody z zalanej piwnicy pozostała wilgoć powinna być do cna usunięta. Fundamenty powinny być zabezpieczone przed płynącą wodą, a ta skierowania ku kanalizacji. Piwnica powinna być oczyszczona. Wybielaczami spryskać można ściany, okna i inne mokre przedmioty. Pomocny jest olejek sosnowy, który rozpylony w porowatych elementach zapobiegnie rozwojowi pleśni. Upewnij się, iż Twoja piwnica jest wyczyszczona profesjonalnie.

Wysychanie

Zatopiona piwnica gwałtownymi deszczami lub narastającym poziomem wód gruntowych może być ratowana za sprawą właściwych narzędzi. Ponieważ wilgoć i uzbierana woda sprzyja rozwojowi pleśni i toksycznych gazów, niezwykle ważne jest całkowite osuszenie. Proces wentylacji może być kłopotliwy a najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie osuszacza.

Napisano na podstawie informacji zawartych na stronie osuszanie domów